Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej
Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej
Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej
Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej
Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej
Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej
Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej

Plocka själv/Mix your own - Cuddlings Glow & Original and Friends Hej

Regular price / Pris 3 SEK Always low price!

Små mjuka stickers (tröstisplåster) med fina mjuka karaktärer. Den lilla gåvan som gör stor skillnad! Kommer individuellt förpackade i små påsar. Köper du en Cuddling med #ettmjuktlitethej stöttar du också @stiftelsenfriends.

Vi vet att en Cuddling...

...är mjuk och därför lugnande att klappa på

...är laddad med tröst och kärlek

...lindrar vid sjukhusvistelse och andra stressiga situationer. I en undersökning bland föräldrar med barn på sjukhus svarar 97%  att en Cuddling, eller en Tröstis, är ett fint och fungerande verktyg för både barn och vuxna i dessa situationer.

...lämnar ett leende

...är en upprepande påminnelse att man är sedd när den sitter på tex en hand eller telefon

...är kommunikation utan ord

...är en dörröppnare till hälsosam dialog

Cuddlings Original med ett litet självlysande hjärta på magen lyser upp i mörkret och underlättar nattning.

* En Cuddling är inte en leksak och skall inte användas av små barn utan uppsyn. En tröstis har ingen sårkudde, eventuella öppna sår ska alltid skyddas av ett vanligt plåster först.

............

Small soft stickers in cute characters. The little gift that makes a big difference! Individually packed for clean and easy access.

We know that a Cuddling ...

... is soft and therefore soothing

... is loaded with comfort and love

... ease hospital stays and other stressful situations. In a survey among parents with children in hospital, 97% answer that a Cuddling, is a nice and functional tool for both children and adults in stressful situations.

... leaves a smile

... is a repeated reminder that you are seen when sitting on, for example, a hand or telephone

... is communication without words

... is a door opener to healthy dialogue

Cuddlings Original with a small luminous heart on the stomach lights up in the dark and is soothing for the sleeping process.

* Never leave young children unattended with small things. Not recommended for children under the age of 3 years old. Do not place a Cuddlings straight onto an open wound, always protect a wound with bandaid.