Glow-in-the-dark Cuddlings
Glow-in-the-dark Cuddlings

Glow-in-the-dark Cuddlings

Regular price / Pris 49 kr On sale

A Cuddling is a small friend that comfort children when in need of support. It's so much more than a bandaid, it's for all the wounds you can't see.
SV: Ett Tröstplåster är en liten vän som tröstar när man är rädd, ledsen eller känner sig orolig eller ensam.

The Glow-in-the-dark version has a small heart on the belly that glows when the light is switched off. It's the perfect support for both children AND parents during the bedtime procedure. The biggest fear in children is the fear of darkness and the biggest problems for parents is to put the kids to sleep. A small friend that glows in the dark supports and comfort the little ones, and can be used as an encouragement and will easy the process.
SV: Glow-in-the dark Tröstplåster lyser i mörkret när lampan släcks och underlättar nattning av små barn då de minskar rädslan för mörker.

Every Cuddling has a soft, furry surface that you can pet and the boxes come as different characters. In the box you find 8 Cuddlings in six different characters with sleepy faces and a glowing heart.
SV: Varje Tröstplåster har en mjuk och gosig yta att klappa på och det ligger 8 olika plåster med sex olika karaktärer i asken med blundande ögon och lysande hjärtan.

Not recommended for children under the age of 3 years old. Do not place a Cuddlings straight onto an open wound, always protect a wound with a wound bandaid. (Babblarna are available for this purpose too!)
SV: Rekommenderar ej till barn under 3 års ålder. Placera inte ett Tröstplåster direkt på ett öppet sår, skydda såret först med ett sårplåster. (Babblarna finns som sårplåster också).

After use the Cuddling can be placed on a surface as a phone or a bed or in a book to save after it has served it's purpose as emotional support. 
SV: Efter användning kan Tröstplåstret placeras på sängen, i en bok, på en telefon eller var som helst där den kan fortsätta att sprida glädje.