15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS
15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS
15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS
15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS
15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS
15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS

15 ST CUDDLINGS TRÖSTISAR TILL FÖRMÅN FÖR FRIENDS

Regular price / Pris 135 SEK Always low price!

Stöd @stiftelsenfriends genom att köpa #ettmjuktlitethej. 50kr går direkt till arbetet mot mobbning.

"HEJ" - ETT LITET ORD SOM GÖR STOR SKILLNAD!

Bryt tystnaden med #ettmjuklitethej!

Fyll dina fickor och sprid små mjuka hej och ge dem till någon som behöver.

En Cuddling/Tröstis

...är mjuk och därför lugnande att klappa på

...är laddad med tröst och vänskap

...är kommunikation utan ord

...är en dörröppnare till hälsosam dialog

...lämnar ett leende

...är en upprepande påminnelse att man är sedd

Säg Hej idag - säg det mjukt!

"HELLO" - A LITTLE WORD THAT MAKES A BIG DIFFERENCE! Support @stiftelsenfriends by buying #ettmjuktlitethej. SEK 50 / pc goes directly to the work against bullying.

Every Cuddling or Comforter has a little hello. Sometimes it can be difficult to take the step to say something to someone who is sad or alone. With soft HI in the form of a Cuddling you can easily break that silence.

Fill pockets and spread small soft hello! We know that a Cuddling ...

... is loaded with comfort and friendship

... is communication without words

... is a door opener to healthy dialogue

... leaves a smile

... is a repeated reminder that one is seen

... is soft and therefore soothing